2012

Skate Park Prodżekt

Chcemy stworzyć nową, atrakcyjną przestrzeń publiczną do spędzania wolnego czasu, rekreacji, w której mieszkańcy naszej wsi i okolic będą mogli spotykać się    i aktywnie spędzać czas. Pierwszym krokiem jest zaprojektowanie tego miejsca. Celem projektu było stworzenie koncepcji oraz projektu pod przyszły skatepark, zapoznanie z naszym pomysłem mieszkańców Różnowa oraz władz samorządowych, przygotowanie folderu, który będzie pomagał przekonać przyszłych darczyńców (przedsiębiorców, samorząd) o wartości naszego pomysłu oraz makiety skateparku. Powyższe założenia zostały zrealizowane. Na początku mieliśmy zajęcia z geodetą w terenie  i z jego pomocą wybraliśmy teren           oraz przygotowaliśmy mapę pod skatepark. 

Następnie odbyły się zajęcia z konsultantem sportowym, osobą która brała już udział wbudowaniu skateparku oraz z projektantem, z którym wybraliśmy rodzaj podłoża i urządzeń. Następnym krokiem było budowanie makiety i projektowanie folderu. Byliśmy również w Lidzbarku Warmińskim, ponieważ został tam wybudowany nowy skatepark o podobnych wymiarach do projektowanego           w Różnowie. Udało nam się spotkać z pracownikiem Urzędu Miejskiego               w Lidzbarku Warmińskim, który opowiedział nam o użytkowaniu skateparku.       Na zakończenie projektu, za zgodą Pani Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta, przedstawiliśmy nasz projekt, makietę i folder wszystkim Radnym na sesji Rady Gminy Dywity. Pierwszym sukcesem jest fakt, iż makieta została wstawiona        do gabinetu Pana Wójta, gdzie wszyscy goście Wójta mogą ją oglądać.

W związku z tym, że robiliśmy nasz projekt z innymi młodymi ludźmi z naszej miejscowości jak również dorosłymi, zaprezentowaliśmy rezultaty naszej pracy władzom samorządowym naszej gminy, jesteśmy przekonani, że zintegrował      on młodzież naszej społeczności, poprawił komunikację międzypokoleniową   oraz wzmocnił zaangażowanie w realizację spraw i miejsc publicznych.”

Różnowers

Fragment końcowego raportu z realizacji Umowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”

 • Różnowers
 • Różnowers
 • Różnowers
 • Różnowers
 • Różnowers
 • Różnowers
 • Różnowers

 

Różnowo Kadr

Gdybyśmy zapytały Was o ulubioną bajkę z dzieciństwa pewnie wymienilibyście kilka tytułów – młodsi powiedzieliby o Mandze, trochę starsi o bajkach Disneya,    a jeszcze starsi o Misiu Uszatku – bajce sfilmowanej za pomocą laleczek              i aparatu. A gdybyśmy Wam powiedziały, że dzisiaj w naszej Gminie jest ktoś, kto wpadł na pomysł zrobienia podobnej bajki? Pewnie trudno by Wam w to uwierzyć. A jednak!

Różnowo KADR, w którym bierzemy udział, to projekt dla młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Stowarzyszenie Warmińska Wieś. Od września spotykamy się w różnowskiej świetlicy, gdzie przygotowujemy cały projekt. Cała nasza grupa poznaje się, razem rozmawiamy    o wszystkich rzeczach związanych ze zrobieniem filmu. Na początek wybraliśmy sprzęt naszego studio animacji. To nie było takie proste, bo najpierw musieliśmy się poznać nawzajem, dowiedzieć co lubimy i czym chcemy się zajmować w projekcie. Niektórzy     z nas będą lepić laleczki z plasteliny, inni pisać scenariusz, jeszcze inni fotografować czy montować film ze zdjęć. Przed nami dużo nauki, dlatego spotykamy się z różnymi specjalistami. Byliśmy w Olsztyńskim Teatrze Lalek, a w przyszłym roku pojedziemy     na festiwal do Torunia. Wyjazdów i spotkań będzie więcej, więc będzie się dużo działo      i na pewno będzie przy tym dużo pracy i… śmiechu.

Film, który powstanie, będzie na pewno jedyny w swoim rodzaju – kilka tysięcy zdjęć zostanie połączonych w jeden film opowiadający wymyśloną przez nas historię. Razem nagramy dialogi i dzikie odgłosy w studio Radia Olsztyn, a potem całą ekipą z naszym filmem na płycie, zdobędziemy główną nagrodę na festiwalu.

Aleksandra Dobrzeniecka i Sara Wróblewska.

 

 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR
 • Różnowo KADR

 

Różnowskie Euro

Jak wszyscy pamiętamy Polska była współorganizatorem Euro 2012. Tak wielkie wydarzenie nie mogło nie odbyć się również w Różnowie. Różnowskie Euro 2012 to impreza sportowa, która przybliżyła naszym mieszkańcom wartości jakie niesie za sobą światowy sport.

Była również strefa kibica, ale … to już zupełnie inna historia…

 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro
 • Różnowskie Euro

 

Wycieczki edukacyjne

 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjne