2013

BUDUJEMY SKATE PARK

Projekt skierowaliśmy do młodzieży lubiącej aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu i której nieobcy jest smak adrenaliny.

Oni nie mówią o sobie: młodzież.

Mówią – RÓŻNOWERS 

Nie słyszeliście o nich?

To na pewno usłyszycie!!!

 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park
 • Budujemy Skate Park

 

EKO Różnowo

Smacznie, zdrowo, kolorowo –                                                                                 to cykl kreatywnych zajęć teoretycznych i praktycznych, mających na celu zainteresować dzieci i młodzież sztuką kulinarną. Wszystko utrzymane w duchu zdrowego stylu życia, mając na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo
 • EKO Różnowo

 

Gala Różnowo KADR

             W Różnowie wielkie poruszenie. Kredki i spraye walczą o swoje miejsce  w świecie. To bohaterowie filmu animowanego, jaki przygotowała grupa młodzieży,   w wieku 13-19 lat, z Różnowa i okolic. Dzięki realizacji projektu Różnowo KADR, finansowanego z programu Równać Szanse, przez 15 miesięcy poznawali siebie  i swoje środowisko.

Swoje doświadczenia przenieśli na bohaterów filmu, którego premiera odbyła się w sobotę 23 listopada 2013r. o godz.16:00 w Domu Pomocy Społecznej               w Różnowie.

 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR
 • Gala Różnowo KADR

Lokalne Forum Równać Szanse

Lokalne Forum Młodzieży odbyło się 11 września 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.
Naszym podstawowym celem była prezentacja działań na rzecz młodzieży w Gminie Dywity, połączona z dyskusją nad aktualnymi potrzebami i problemami młodych ludzi
oraz zainicjowanie współpracy w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu: Urzędu i Rady Gminy Dywity, sołectw, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych, w tym ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, wolontariuszy. Dbając o komfort rozmowy przygotowaliśmy kameralne stoliki i zaaranżowaliśmy salę   na kształt „globalnej kawiarenki”. Uczestnicy Forum wspólnie próbowali odpowiedzieć    na 7 pytań:

1. Kto pracuje z młodzieżą / działa na rzecz młodzieży w naszej Gminie?

2. Kto / co ma wpływ na sytuację młodzieży w naszej Gminie?

3. Młodzież jako potencjał.

4. Obszary problemowe oraz bariery we wspieraniu młodzieży.

5. Jakie kompetencje potrzebne są młodym w naszej Gminie?

6. Co zrobić by młodzież czuła się gospodarzem wspólnej przestrzeni?

7. Jak zwiększyć jakość wsparcia młodzieży w naszej Gminie?

Podczas wymiany zdań okazało się, że instytucje mające wpływ na sytuację młodzieży   w naszej gminie, w ocenie uczestników Forum, są jednocześnie instytucjami działającymi na rzecz młodzieży. Co jest bardzo pozytywne. Zauważono również, że nie funkcjonuje tutaj żadna młodzieżowa organizacja, która byłaby tzw.”głosem młodzieży” (rada młodzieży,forum młodzieży). A to oznacza, że w naszej Gminie nikt nie reprezentuje młodych ludzi. Zwrócono również uwagę na brak systematycznej współpracy dorosłych   z młodzieżą,  co wiąże się z brakiem zrozumienia międzypokoleniowe i nieznajomością potrzeb młodzieży.

Z naszych dyskusji wynikało, że młodzież potrzebuje zachęty, motywacji oraz mądrych liderów, potrafiących wykrzesać drzemiący w nich potencjał i porwać do działania. Ponadto doskonałą receptą wydaje się być włączanie młodzieży do wszelkich działań, traktowanie jej jak partnera, oddawanie pola do działania, przenoszenie na młodzież odpowiedzialności za realizację konkretnych zadań.

Lokalne Forum Równać Szanse okazało się okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między instytucjami działającymi na rzecz młodzieży w Gminie Dywity.

 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse
 • Lokalne Forum Równać Szanse