2017

Niedzielniki” – czyli o co właściwie nam chodziło?

Widziałeś kiedyś rozłożony na rozdrożu snopek siana? A brzozę zasadzoną przy grobie? Czy wiesz, co wskazują czerwone ognie na polu? A co ma jajecznica do dobrobytu gospodarza?
To tylko niektóre z obyczajów, które praktykowały nasze babki, a może i matki. Te zwyczaje, wierzenia i związane z nimi legendy to dziedzictwo kulturowe Warmii, które chcieli przybliżyć twórcy „Niedzielników”. Dlaczego? Bo wierzą w siłę i wartość kulturowych korzeni, które pozwalają na otwarte spojrzenie w przyszłość… Kim są tytułowe niedzielniki? To ludzie urodzeni i ochrzczeni w niedzielę, obdarzeni umiejętnością widzenia dusz. W podaniach i legendach z naszych terenów występują również jako tragarze duchów, którym pomagają dotrzeć na miejsce spoczynku.

Jak się to zaczęło i kto to zrobił?

Zaczęło się od napisania scenariusza spektaklu. To zrobił zafascynowany kulturą warmińską Maciej Mydlak, olsztyński aktor (m.in. Woland i Piłat w „Mistrzu                       i Małgorzacie”, Salieri w „Amadeuszu”, Profesor w „Kartotece”, Porfiry Pietrowicz           w „Zbrodni i karze”), reżyser (m.in. „Dragi”, „Czasami śnieg pada w kwietniu”, „Ożenek”) i pedagog. Bakcylem „naszej” ludowizny szybko zaraził innych. Powstał pomysł wystawienia przedstawienia. W projekt zaangażowali się aktorzy olsztyńskich teatrów, lokalni muzycy i plastycy. W efekcie ich pracy powstała pełna humoru opowieść             z elementami musicalu detektywistycznego.

Muzyka

Ogromną rolę w spektaklu odegrała muzyka Marcina Rumińskiego, multiinstrumentalisty, kompozytora, lidera zespołu Shannon i Hoboud. Jaka była ścieżka dźwiękowa „Niedzielników”? Chwilami industrialna, czy budząca skojarzenia z estetyką Pink Floyd, w innym miejscu przepełniona ludowością, by za moment zaskoczyć pełnym powietrza ambientem. W spektaklu wykorzystywane były też piosenki i taniec. Autorką choreografii była Tatiana Asmołkowa, a stworzone przez nią układy taneczne dalekie były od oberków, czy polek.

Spektakl w naszej gminie odbył się 08.08.2017, a w Olsztynie 09.08.2017.                     Projekt dofinansowany był z budżetu Gminy Olsztyn.

 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki
 • Niedzielniki

 

3xR Różnowskie Rodziny Razem

To zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin z dziećmi, które realizujemy w ramach Programu Grantowego „Centrum dla Rodziny” Działamy Razem. Celem projektu jest pogłębienie więzi rodzinnych, rozwój umiejętności społecznych za pomocą zabaw. Zajęcia odbywa się w świetlicy w Różnowie, na boisku, placu zabaw, na pobliskiej łące i w lesie. Do projektu zaprosiliśmy rodziny z dziećmi, w tym małymi 1 rok – 3 lata. W ramach projektu przeprowadzamy warsztaty, zajęcia i spotkania ze specjalistami.

Nasza propozycja służy aktywizowaniu lokalnych społeczności i wspólnot poprzez zadania związane z rodziną, macierzyństwem, daje im możliwość poznania się, wymiany doświadczeń. Projekt podnosi kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców, stwarza przestrzeń publiczną sprzyjającą rodzinie i promuje wartości rodzinne w lokalnym środowisku Różnowa. Chcemy się integrować, podnosić kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców i opiekunów, a także tworzyć miejsce, które pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych form spędzania wolnego czasu z rodziną.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR
 • 3xR

 

Ścieżka zdrowia

To projekt szerzący edukację zdrowotną i propagujący zdrowy styl życia wśród dzieci     i młodzieży z Różnowa i okolic. Zdrowie to nie tylko „brak choroby”, to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w art. 12 głosi: „Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania     z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego”, zobowiązując Strony do zapewnienia tego prawa.

Przygotowany przez nas projekt był ofertą dla dzieci w różnym wieku. Edukował jednocześnie bawiąc. Przygotowane zajęcia dały szansę na bogatszy rozwój psychosomatyczny, kontakt z rówieśnikami, a rodzicom i opiekunom na wymianę doświadczeń oraz poznawanie sposobów na ogólnorozwojowe zabawy z dzieckiem. Nasza „Ścieżka zdrowia” to był cykl zajęć, spotkań i warsztatów  na świetlicy i w terenie, podczas których uczestnicy mogli doświadczyć różnych form aktywności, w tym:

1) gra terenowa – „Jak zdrowo i bezpiecznie zachować się w lesie”,

2) quiz wiedzy o zdrowiu – „Żyjmy zdrowo”,

3) zdrowe graffiti – „Zdrowo – kolorowo”.

4) śniadanie na trawie – „Jak zdrowo zacząć dzień”,

5) zostań modelarzem własnego życia – „Latawce, dmuchawce, wiatr”,

6) warsztaty uwalniania naturalnej ekspresji – „Poznaj siebie”,

7) zajęcia świetlicowe – różne formy zajęć na świetlicy.

Projekt dofinansowany był z budżetu Gminy Dywity.

 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia
 • Ścieżka zdrowia

 

Kadr po kadrze – od zdjęcia do filmu

Warsztaty polegały na upowszechnianiu metod działań Projektu Modelowego Programu „Równać Szanse” – „Uchwycone w kadrze” – Kadr po kadrze od zdjęcia do filmu – poprzez przeszkolenie przedstawicieli grup nieformalnych, organizacji lub instytucji, które zainteresowane były realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki naszego projektu modelowego w powiecie olsztyńskim. Projekt trwał od 01 kwietnia        do 31 października 2017 roku. Podczas szkoleń przekazaliśmy uczestnikom podstawy merytoryczne i wiedzę, która umożliwiła zainteresowanym podmiotom prowadzenie działań w swoim środowisku. 

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu
 • Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu

 

Poniżej filmy stworzone podczas warsztatów w Dywitach i Biskupcu.