Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2013, 2014, 2015 i 2016 znajdują się w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, pod linkiem:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/