Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 znajdują się w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, pod linkiem:

http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/