2018

VolunteerArt

Projekt skierowany jest do 20 osobowej grupy młodzieży w wieku 13 – 19 lat z Różnowa i wsi sąsiedzkich w gminie Dywity. Jest to grupa młodych ludzi, którzy skupieni są przy świetlicy wiejskiej w Różnowie oraz realizują różne działania razem ze stowarzyszeniem Warmińska Wieś. Tematem przewodnim projektu jest – sztuka wolontariatu. Wolontariat – etyka i psychologia pomagania, komunikacja, motywacja w połączeniu z różnymi formami sztuki ulicznej. Stąd z połączenia Street Art i Volunteer powstał VolunteerArt. Głównym założeniem projektu jest nauka skutecznego planowania działania, podniesienie wiary we własne siły i możliwości, poznanie otoczenia aby wykorzystać potencjał środowiska, wszystko co może sprzyjać młodym oraz by umieli zjednać sobie innych przy realizacji wspólnego celu. Uczestnicy w terminie od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2018 r. będą doskonalili się poprzez poznawanie zasad wolontariatu, pracę wolontariacką oraz poznawanie organizacji, i tych lokalnych i o zasięgu krajowym, które zajmują się wolontariatem. Część zadań będą realizować wspólnie, część    w grupach – wymieniając się doświadczeniami i obserwacjami. Planujemy niewielką ilość warsztatów, z zaproszonymi specjalistami. Większość prac młodzi zaplanują i wykonają samodzielnie. Odwiedzą przedszkole w Różnowie, szpital dziecięcy w Olsztynie, schronisko dla zwierząt. Posadzą drzewa i wykonają formy zagospodarowania przestrzeni publicznej w naszej wsi. Zapoznają się z pracą lokalnych organizacji społecznych. Po zapoznaniu się z różnymi aspektami i rodzajami wolontariatu wybiorą tematy, które są im szczególnie bliskie  i zaprezentują je w formie street art na rynku starego miasta w Olsztynie czy  w naszej gminie.

  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt
  • VolunteerArt