Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Monika Kur-Rydzewska

Wiceprezes

Małgorzata Dawidson

Wiceprezes

Agnieszka Czubkowska

Sekretarz

Damiana Ząbkiewicz

Skarbnik

Joanna Michalska

Członek Zarządu

Kinga Kantor